Mestdistributie-, Transport- en Loonbedrijf W. Houbraken B.V.

Bezoekadres:
Bredasedijk 51a
5571 VB Bergeijk

Postadres:
Postbus 77
5570 AB Bergeijk

+31 (0)497 - 541 7 48Telefoon:
info@houbraken.nlE-Mail:

Bedrijfsgegevens

17.11.42.07KvK:
NL 8081.38.753.B01BTW nr.:

Bankrelaties:
Rabobank Bankreknr: 10.64.16.200
Swift-adres: RABONL2U
IBAN NL18RABO0106416200


ABN-AMRO Bankreknr: 49.96.96.921
Swift-adres: ABNANL2A
IBAN NL33ABNA0499696921


KBC Bankreknr: 452-0417881-19
Swift-adres: KREDBEBB
IBAN BE39452041788119


Voedselkwaliteit Loonwerk (VKL**) certificaat

Hieronder kunt u een afschrift van ons Voedselkwaliteit Loonwerk (VKL**) certificaat downloaden, wat u als teler bij uw administratie kunt bewaren indien wij loonwerk (akkerbouw en veehouderij) binnen de scope van het certificaat voor u verrichten:

Werkvoorwaarden

Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de Algemene Werkvoorwaarden voor de Landbouwambachtsbedrijven en/of de Algemene Spuitvoorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden voor de Grondverzetbedrijven, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder de nummers 141/96 (A.W.L.), 140/96 (A.S.V) 963/80 (A.V.G.). Deze voorwaarden worden u op verzoek toegestuurd.

Houbraken B.V. is lid van Cumela Nederland.
Cumela Nederland


Onze belangen voor mestdistributie en transport worden behartigd door Transport en Logistiek Nederland
Transport en Logistiek Nederland Nederland