Mestaanwending

Op het gebied van mestaanwending hebben we een machinepark dat voornamelijk gericht is op de voorjaarsbemesting en het zodenbemesten van grasland. Naast aanwenden van vloeibare mest, kunnen we uiteraard mest aanvoeren (eventueel wegen en bemonsteren), vaste mest verspreiden, kalk en kunstmest strooien. Indien gewenst kunnen we Betacal, kalk en dierlijke mest leveren.

Zodenbemesting met Vervaet Driewieler

Zodebemesten met nieuwe zodebemester, werkbreedte 8.40 mtr.

Bouwlandbemesting

Bouwlandinjecteren gebeurt met onze Vervaet 3 of 5 wieler met een Veenhuis bouwlandinjecteur met een werkbreedte van 8.12 mtr die de drijfmest netjes verdeeld in de grond brengt en vervolgens nabewerkt door een vleugeleg.

Vervaet driewieler

2 stuks Vervaet driewieler + 2x nieuwe Schuitenmaker 870 zodebemester grote capaciteit om drijfmest uit te rijden zowel op grasland als bouwland

Vervaet vijfwieler

Vervaet 5 Wieler met 19 m3 tank, rijden GPS, Veenhuis bouwlandinjecteur 6.40 mtr werkbreedte, Schuitenmaker zodebemester 8.70 mtr werkbreedte. Bandendruksysteem, met container en aanvoer van 1,2 of 3 - 32 m3 tanks zeer GROTE CAPACITEIT

Zodenbemesting met Vervaet vijfwieler

Mesttransport met 30m3 voertuigen

Stalmestverspreiden

Voor het verspreiden van stalmest en andere vast organische stoffen gebruiken wij Tebbe breedtestrooiers 8 en 10 tons. Zeer goede verdeling van het product.

Betacal Flow (kalkmeststof) aanmaken en verspreiden

Wij kunnen voor u 2 soorten kalkmeststoffen leveren namelijk:

  • Betacal Flow (vloeibaar) ZBW van 20%
  • (gewone) kalk ZBW van 58%

Kalk strooien

Kunstmest strooien

Bel voor meer informatie